×
×

Softskills - Príprava pre prax

Prvé kolo registrácie bude uzavreté v pondelok 2.3.2015.

Vyberte si vhodný termín podľa vášho rozvrhu ( je možné vybrať viaceré)

Účasť na workshopoch je dobrovoľná a možná aj v priebehu semestra.