×
×

-Máš záujem sa naučiť cudzí jazyk?
-Chceš sa lepšie uplatniť v praxi?
-Chceš spoznať perspektívnych zamestnávateľov?
-Zaujímajú ťa odborné témy nielen z oblasti IT?

Špecializovaná IT personálna agentúra a konzultačná spoločnosť so zameraním na oblasť informačných a telekomunikačných technológii.

Aktivity IT-Crowd zahŕňajú jazykové vzdelávanie, školenia zamerané na rozvoj netechnických zručností (tzv. soft skills) a diskusné fóra s predstaviteľmi významných IT spoločností. 

Na individuálnej báze pomáhame študentom pri hľadaní vhodnej firmy a pozície na základe záujmu a preferencií študenta, na workshopoch soft skills auditujeme CV, pomáhame v nasmerovaní v štúdiu, dávame doporučenia na ďaľší rozvoj na základe osobnostného profilu študenta, poskytujeme mentoring študentským tímom pri riešení úloh a zadaní. Dobrým príkladom úspešnosti a zmysluplnosti tohoto prístupu je spojenie šikovného čerstvého absolventa s partnerskou firmou, ktorá hľadá odborníka s jasne definovaným znalostným aj osobnostným profilom. Správnosť voľby sa ukázala ešte počas skúšobnej doby, kedy nový zamestnanec vďaka svojim výkonom na projekte dostal od zákazníka vynikajúcu spätnú väzbu, ktorá bola tlmočená aj nám.

Za 6 semestrov pôsobenia sa jazykových kurzov zúčastnilo vyše 300 účastníkov. V každom semestri majú študenti možnosť prihlásiť sa na kurz ľubovoľného svetového jazyka (okrem štandardných jazykov ako napr. angličtina, nemčina alebo španielčina, je v obľube aj kurz japončiny), pričom si môžu vybrať medzi slovenským alebo native speaker lektorom.

Okrem vzdelávacích aktivít ponúkame aj cielené neformálne akcie, kde sa buduje študentská komunita (Mastná bodka za semestrom, Lokšovica a pod.)

Partnermi Kariérneho centra Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sú:


 

IT - CROWD , s. r. o.
First Data Slovakia, s. r. o.
Ericsson Slovakia spol. s r.o.
 
×

Vitajte na stránkach IT-CROWD.